Friday, January 9, 2009

hearthache
After Christmas, I went to my doctor. Dr Jalal said kailangan pa gamutin puso ko kasi ang kalahati nito palyado rin kaya apektado dugo ko. The upper chamber is not pumping your blood. Instead it flickers that makes the blod bubbles as it flow. This flickering is the cause of your irregular heartbet, he said.

Sabi niya dapat panipisin ng gamot ang malapot kong dugo para di magbara sa ugat. may gamot pero di ko mainom pag di pa ok ang high blood pressure ko ko. gamutin muna ang high blood saka na yung dugo para ma ok ang puso ko uli. hearthache ang bading

Duing my last bp check it is now 130 over 90. Pwede ko na gamutin ang aking atrial fibrillation.

But where is the drug. I was prescribed with a drug that I could not find in Riyadh. All drugstores that I have been to said it is out of stock. Tumaas uli ang presyon ko.

1 comment:

Ate Sienna said...

blood thinners ba, mother, ang kailangan mo? coumadin din ba ang pangalan? yan kasi ang pinaka-popular na pampalabnaw ng dugo eh. yan din ang tine-take ko.